Volvendo á fin do mundo

Tras un tempo desconectado, decidín volver á fin do mundo, para escribir de novo na rede…

Saúde.

xmpacho